CatalÓ Castellano
Agenda

PROJECTE INTERDISCIPLINARI 2014-2015

Comprensió Lectora i Dominar l'Ortografia

1. Comprensió lectora"Obre un llibre, obre les ales" 

Aquest curs escolar, el nostre Projecte Interdisciplinari pretén millorar la comprensió lectora de l'alumne/a. El nostre projecte s'anomena "Obre un llibre, obre les ales".

Es treballaran dos o tres llibres de lectura obligatoris, a més a més d'altres escollits per el professorat. Es realitzaran activitats de comprensió lectora i es treballaran des de la Pissarra Digital Interactiva.

Els llibres de lectura obligatòria són, en el Cicle Inicial un en castellà i un altre en català; en el Cicle Mitjà i Superior dos en català i un en castellà i s'ampliarà amb lectures en llengua anglesa.  

2. Dominar l'ortografia

Utilitzarem un mètode innovador que permet reduïr fins a un 80% les faltes d'ortografia en l'alumnat. Es realitzarà des de 3r de primària fins a 6è.

La lectura com a base de l'assoliment del coneixement:

La finalitat de l’educació és proporcionar a l’alumnat unes competències bàsiques que li permetin assegurar-ne el seu desenvolupament personal i social. En base a aquesta finalitat, el currículum s’ha estructurat en un total de vuit competències bàsiques, subdividides en dos grups. El primer grup és el de les competències transversals (competències comunicatives, metodològiques i personals) que són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement. El segon grup és el de les competències específiques centrades a conviure i habitar el món, i que afavoreixen en l’alumnat l’adquisició d’actituds més reflexives, crítiques i responsables per actuar en la societat plural del segle XXI.

Per aconseguir un bon desenvolupament d’aquestes competències s’ha de tenir en compte que totes elles mantenen una estreta relació i complementarietat. I també que totes elles tenen en comú una habilitat imprescindible i necessària per assolir-les: la lectura.

La lectura esdevé, doncs, un factor clau per al desenvolupament de les competències bàsiques i perquè l’alumnat progressi amb èxit cap a l’objectiu que aquelles plantegen: el seu desenvolupament personal i social.